Privacy Policy

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Prozeed er såkalt «GDPR-compliant», som betyr at vi bruker mye tid på din sikkerhet og til enhver tid følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR.
Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt av offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale og vurdert i vår risikovurdering. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger tar du bare kontakt med oss.

Dette er data vi kan samle inn: Kategorier av mottakere, formålene og rettslig grunnlag, slettetid

CRMKundebehandling6.1.b2 år etter endt abonnement
FakturaprogramFakturering6.1.b5 år
DatabehandlingStandard kontorverktøy6.1.b5 år
Sosiale medierInformere6.1.f2 år
NettsiderInformere6.1.f2 år
Kontorlokaler SandefjordKontor6.1.b4 uker
Kontorlokaler OsloKontor6.1.b4 uker

Når det er en gjensidig interesse vil våre kunders interesser vil alltid veie tyngre enn våre egne. Det er derfor utelukkende henvist til berettiget interesse når det er til fordel for deg. Der hvor dette ikke er mulig er det benyttet andre rettslig grunnlag.

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig.

Cookies

Prozeed benytter seg ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson og som brukes til markedsrettet behandling.

Dine rettigheter

Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

  • Rett til å se dine personopplysninger.
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt: team@prozeed.io